返回列表 發帖

魟~魟~魟~

& X& z; i) I0 w' S' @( c
龜甲母體盤約17公分+ h2 @2 F: B/ a% ?' A: l( R

. m" J# G, I; A4 ~5 Q
% s% Y. S7 X" W龜甲公體盤約18公分
6 W+ v; q" w# F% F1 r3 j; j/ e8 D
( [) D0 T8 q" I( S2 B) B6 L1 l! E3 z7 P: ~1 M% z
帝王公有兩隻$ O) _+ B; F9 p1 {
體盤約18公分, c/ O3 [1 V2 z1 |
體盤約15公分
% a- q$ f% R! K, S) s7 @  o1 ~0 w1 n6 z4 u# U
龜甲魟有兩對  一對出售不單賣
+ A2 u" _+ a6 c魚隻活潑很會吃 平常餵食珠文錦.蝦; q/ P9 t4 Y, v% v1 u3 E
歡迎來賞魚02-22824086
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

返回列表